Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Brodnicy
ul. Wyspiańskiego 12a, 87-300 Brodnica
(woj. kujawsko-pomorskie)

Grupy specjalne

W naszym przedszkolu znajdują się oddziały specjalne dla dzieci z różnymi typami niepełnosprawności:
 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Informacje o oddziale specjalnym
Oddział specjalny jest czynny od poniedziałku do piątku - 10 godzin dziennie.
Zajęcia w oddziale specjalnym
W ramach pobytu w oddziale specjalnym dzieci mają zapewnione zajęcia wynikające ze wskazań poradnii psychologiczno-pedagogicznej.

Dla każdego dziecka prowadzimy m.in. zajęcia logopedyczne, rehabilitację i terapię, a także:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • muzykoterapię i choreoterapię,
 • dodatkowe godziny na realizację indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
 • zajęcia z wykorzystaniem Aparatu Biofeedback.
Wyposażenie oddziału specjalnego
Oddział specjalny wyposażony jest w nowy sprzęt (m.in. w tablicę interaktywną) oraz najnowocześniejsze pomoce do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym do zajęć:
 • logopedycznych,
 • stymulujących aktywność ruchową,
 • z muzykoterapii,
 • do prowadzenia treningów komunikacyjnych,
 • stymulujących rozwój poznawczy i motorykę.
Oferta dla rodziców
Rodzicom oferujemy spotkania grupowe ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z dziećmi oraz 2 godziny w tygodniu - konsultacje indywidualne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oddziale dla dzieci z autyzmem zapraszamy tutaj

Dla dzieci

Dla rodziców

STATYSTYKA

0.png0.png6.png6.png6.png0.png9.png
Dzisiaj23
Wczoraj58
Ten miesiąc950
1
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka