Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Brodnicy
ul. Wyspiańskiego 12a, 87-300 Brodnica
(woj. kujawsko-pomorskie)

Grupy specjalne

W naszym przedszkolu znajdują się oddziały specjalne dla dzieci z różnymi typami niepełnosprawności:
 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Informacje o oddziale specjalnym
Oddział specjalny jest czynny od poniedziałku do piątku - 10 godzin dziennie.
Zajęcia w oddziale specjalnym
W ramach pobytu w oddziale specjalnym dzieci mają zapewnione zajęcia wynikające ze wskazań poradnii psychologiczno-pedagogicznej.

Dla każdego dziecka prowadzimy m.in. zajęcia logopedyczne, rehabilitację i terapię, a także:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • muzykoterapię i choreoterapię,
 • dodatkowe godziny na realizację indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
 • zajęcia z wykorzystaniem Aparatu Biofeedback.
Wyposażenie oddziału specjalnego
Oddział specjalny wyposażony jest w nowy sprzęt (m.in. w tablicę interaktywną) oraz najnowocześniejsze pomoce do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym do zajęć:
 • logopedycznych,
 • stymulujących aktywność ruchową,
 • z muzykoterapii,
 • do prowadzenia treningów komunikacyjnych,
 • stymulujących rozwój poznawczy i motorykę.
Oddział specjalny dla dzieci z autyzmem

Jesteśmy otwarci na potrzeby i oczekiwania naszych Przedszkolaków i Rodziców, zawsze wychodząc im na przeciw.

Celem, który sobie wyznaczyliśmy jest profesjonalna pomoc dzieciom ze spektrum autyzmu.

Rodzicom dzieci pragniemy pomóc w lepszym poznaniu ich dziecka, znalezieniu jego mocnych stron oraz ustaleniu najlepszych dróg oddziaływań.

 

Terapia dzieci ze spektrum autyzmu

Terapia początkowo prowadzona jest w systemie 1:1, tzn. każde dziecko pracuje z jednym terapeutą, realizując indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne nastawione na rozwijanie sfer deficytowych.

 

Przedszkole oferuje:

 • zajęcia indywidualne w systemie 1:1,
 • zajęcia grupowe,
 • zajęcia integracyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • pomoc psychologa,
 • wspomaganie rodziców.

 

Organizacja

 • Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne odbywające się w godzinach od 9:00 – 14:00.
 • Zapewniamy idealne warunki do terapii: pomieszczenia dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, "Sala Doświadczania Świata", sala integracji sensorycznej, sala zabaw (suchy basen, zjeżdżalnie, drabinki itp.), bogata baza środków dydaktycznych, najnowsze technologie informacyjne (edukacyjne programy komputerowe, tablice multimedialne), plac zabaw.
 • Możliwość integracji z rówieśnikami poprzez: zajęcia integracyjne, imprezy i uroczystości przedszkolne (np. Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka), przedstawienia teatralne.

Zatrudniona kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, konferencjach czy studiach podyplomowych.

Oferta dla rodziców
Rodzicom oferujemy spotkania grupowe ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z dziećmi oraz 2 godziny w tygodniu - konsultacje indywidualne.

Dla dzieci

Dla rodziców

STATYSTYKA

0.png1.png1.png0.png5.png0.png5.png
Dzisiaj7
Wczoraj66
Ten miesiąc1907
2
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka