Wiewiórki

Oddział z dziećmi w wieku 5 lat.

nauczyciele
Magdalena Konopka, Justyna Łapkiewicz, Wioletta Sokołowska