Pszczółki

Oddział z dziećmi w wieku 4 lat.

nauczyciele
Elżbieta Domin, Magdalena Rożen