Programy autorskie

"W małym świecie Wielcy Ludzie"

Autor: Joanna Borczyńska

W ramach programu autorskiego pn. "W małym świecie Wielcy Ludzie" prowadzone są w przedszkolu działania integracyjne, których celem jest przygotowanie i wdrożenie dzieci niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturowym.

phoca thumb l PICT2972 phoca thumb l PICT2972

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w których biorą udział dzieci z grup ogólnodostępnych i grup o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


W czasie wspólnych zajęć, dzieci nie tylko uczą się, ale też świetnie bawią się. Wspólnie poznają otaczający świat, nowe piosenki, zabawy muzyczno–ruchowe, a także biorą udział w różnych występach artystycznych. Uczą się pracować w zespołach i pomagać sobie nawzajem.


Przyświeca nam wspólny cel: przyjaźń, tolerancja, empatia, szacunek i zrozumienie dla drugiego człowieka. Razem pokonujemy bariery, jakie stwarza niepełnosprawność i czerpiemy ogromną radość z naszych spotkań.

 

Jesteśmy dumni, że w naszym przedszkolu mamy tak wspaniałych wychowanków, których z całą pewnością możemy nazwać "Wielkimi Ludźmi".