Jeżyki

Oddział z dziećmi w wieku 6 lat.

nauczyciele
Emilia Bajorek, Justyna Łapkiewicz